ORGANELLER

HÜCRE VE ORGANELLER

HAYVAN HÜCRESİ
BİTKİ HÜCRESİ

RİBOZOM: Hücrenin protein merkezidir. En küçük organeldir.

LİZOZOM: Hücre içi sindirim yapar. Bakteriler ve alyuvarlar hariç bütün hücrelerde yer alır.

GOLGİ CİSİMCİĞİ: Hücrede salgı yapan organeldir. Ter, süt, göz yaşı, bitkilerde koku gibi salgılar golgi sayesinde salgılanır. Keseciklerden oluşur.

ENDOPLAZMİK RETİKULUM:Hücrede madde taşımasından sorumlu organeldir. Hücre zarı ile çekirdek arası madde taşır. Günlük hayattan kargoya bu yönüyle benzetebiliriz.

KOFUL: Hücrede atık maddeleri depolayan organeldir. Atık depolaması yönüyle çöp kovası gibi düşünebiliriz. Ayrıca su ve besin de depo eder. Hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda, bitki hücrelerinde az ve büyüktür. Bu yönüyle bitkide diklik sağlar.

MİTOKONDRİ: Hücrenin enerjiden sorumlu organelidir. Enerji ihtiyacı olan kas hücrelerinde sayısı fazladır.

KLOROPLAST: Bitki hücrelerinde bulunur. Karbondioksit ve su kullanarak besin ve oksijen üretirler(FOTOSENTEZ). Hücrede besin üretmekten sorumlu organeldir.

SENTROZOM: Hayvan hücrelerinde hücre bölünmesinde görev alır.

Bitkilerde 3 önemli plastit vardır

KLOROPLAST: Besin üretir. Bitkiye yeşil renk verir.

LÖKOPLAST: Renksiz kısmıdır. Nişasta ,yağ ve protein depolar.

KROMOPLAST :Bitkiye sarı ,turuncu, kırmızı renkleri verir. Çiçek ,meyve gibi kısımlarda bulunur.

Plastitler birbirine dönüşebilir.

ORGANELLERİN ŞEKİLLERİNİ GÖRSELLERDEN İNCELEYİNİZ.

2 yorum

Bir Cevap Yazın