DNA VE GENETİK KOD

NÜKLEOTİD,GEN, DNA VE KROMOZAM ARASINDAKİ İLİŞKİ

Canlıların en küçük yapısı hücredir. Hücre konusunu tekrar edebillirsiniz.

Hücre içinde bulunan ve yönetim merkezi olan çekirdekte KROMOZOMLAR bulunur.

Hücrelerimizde bulunan ve genetik bilgimizi taşıyan kromozomları inceleyelim.

Hücrelerin en küçük yapı taşı nükleotidlerdir. Her hücrede 4 çeşit nükleotid bulunur.

NÜKLEOTİDİN YAPISI

FOSFAT+ ŞEKER +ORGANİK BAZ=1 NÜKLEOTİD

ORGANİK BAZ;

Adenin ise adenin nükleotidi

Timin ise timin nükleotidi

Guanin ise guanin nükleotidi

Sitozin ise sitozin nükleotidi

olarak isimlendirilir.

Adenin=A

Timin=T

Sitozin=S

Guanin=G

harfleri ile ifade edilir.

Hücrelerimizde bulunan DNA çift zincirden meydana gelir. Nükleotidler de bu zincirde karşılıklı dizilerek anlamlı kodlar oluşturur. Bu kodlara GEN denilir. Kaş şekli, göz rengi, kan grubu, boy uzunluğu gibi bütün vücut özelliklerimizi genlerimiz oluşturur.

Her zaman;

Adeninin karşısına Timin

Guaninin karşısına Sitozin gelir.

A=T

G=C

Görselde olduğu gibi nükleotidler karşılıklı dizilerek anlamlı kod oluşturur bu koda GEN denir. Genler bir araya gelerek oluşan uzun zincire DNA denir.

DNA sarmal yapılıdır. DNA’nın dışının protein kılıf ile sarılı olması ile oluşan yapı kromozomdur.

DNA + Protein kılıf=kromozom

Hücrelerimizde bulunan kromozom görseli.

NÜKLEOTİD<GEN<DNA<KROMOZOM

Sonucunu elde edebiliriz.

Her hücremizde kromozom bulunur. Kromozomlarda genetik bilgi bulunur ve döllenme sayesinde nesilden nesile aktarılır.

İnsanlarda 46 kromozom bulunur. Üreme ana hücresinde bulunan 46 kromozom mayoz ile yarıya düşer(23 olur.)

erkek(23 kromozom)+ dişi(23 kromozom)—->zigot(23+ 23=46 kromozom)

Bu olaya döllenme denir .Genetik bilgi yavruya aktarılır.

Görselde canlıların kromozom sayısı verilmiştir.

KROMOZOM SAYISININ CANLININ GELİŞMİŞLİĞİ İLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR. Yani eğrelti otu 500 kromozomdan, insan ise 46 kromozomdan oluşmaktadır. Fakat insan daha gelişmiş canlıdır.

FARKLI CANLILAR AYNI KROMOZOM SAYISINA SAHİP OLABİLİR. Güvercin ile Soğan farklı canlılar olmasına rağmen iki de 16 kromozoma sahiptir.

KROMOZOM SAYISI İLE CANLI BÜYÜKLÜĞÜ ARASINDA İLİŞKİ YOKTUR.

2 yorum

Bir Cevap Yazın